Articles: St. Thomas: "Cornerman" (NRK - May 25th 2001)

Ting kan tyde på at country er på vei inn i varmen igjen. Enkelte, igjen, vil hevde at denne genren aldri har vært annensteds. Dette satt til side: norske Thomas Hansen lager musikk som muligens kan betegnes som country, men - heldigvis for oss - gir han blaffen i alle slike båssettende begrensninger. I fjor utga han albumet "Mysterious Walks", i juni kommer EPen "The cornerman" som presenterer tre uvanlig fokuserte låter (pluss en overlåt). Det kanskje beste sporet herfra heter akkurat "Cornerman", og den får du høre en god del på Petre fremover.

JØRGEN HEGSTAD, NRK Petre.Back to articles or to main page.